top of page

השפלה

מנזרי השפלה

יום סיור בעקבות המנזרים וכרמי היין שפרוסים מלטרון ועד עמק האלה. נבקר בבית ג'מאל, בדיר רפאת, בלטרון ובאמאוס.

בעקבות חיי היום-יום בתקופה הרומית

נבקר באתרים רומים-ביזנטיים ונלמד על התרבות החומרית של התקופה- נבקר באמאוס, במרכז לשחזור התרבות החומרית בגבעת ישעיהו ובעין כרם.

תנ"ך בשפלה

שמשון, ארון הברית, לכיש וגת הם הגיבורים ביום סיור בעקבות הסיפורים מרב המכר הגדול בהיסטוריה.

כל הסיורים מוצעים כדוגמא, ניתן להתאים לכל קבוצה סיור לפי רצונותיה ובקשותיה. 

bottom of page